Privacy policy

De website is toegankelijk via www.zahrarif.be en is eigendom van het bedrijf HOCA MEAT PRODUCTS NV.

Bij gebruik van onze website kan HOCA MEAT PRODUCTS NV bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen, met inachtneming van de Europese en Belgische regelgeving. HOCA MEAT PRODUCTS NV kan ook gegevens verzamelen die verband houden met haar commerciële activiteiten.

Met dit privacy beleid informeren we u dat uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt en wat uw rechten zijn ten aanzien van het beschermen van deze gegevens. Wij adviseren u deze goed door te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt. Wij behouden ons het recht voor dit beleid te allen tijde te kunnen wijzigen en verzoeken u daarom regelmatig onze beleidsregels te raadplegen.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt voor welk doel uw persoonsgegevens worden gebruikt en hoe.

Het bedrijf HOCA MEAT PRODUCTS NV is de verwerkingsverantwoordelijke betreffende de persoonsgegevens die we over u verzamelen.

Het hoofdkantoor is gevestigd te Spoorwegstraat 73, 8530 Harelbeke, België.

Wanneer worden uw persoonsgegevens verzameld?

Uw persoonsgegevens worden verzameld zodra u:

- een contactformulier invult;

- contact opneemt met de klantenservice.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe worden deze verwerkt?

Persoonsgegevens zijn informatie waarmee u (in)direct kunt worden geïdentificeerd.

1) Er worden gegevens verzameld zodra u zich inschrijft voor prijsvragen, nieuwsbrieven of andere marketingactiviteiten

Uw gegevens worden verzameld:
- voor operationele activiteiten (prijsvragen, aanbiedingen enz.);
- om u op de hoogte te brengen van onze laatste nieuwtjes via onze nieuwsbrief, advertenties enz.

De belangrijkste gegevens die we van u verzamelen zijn: uw aanspreektitel, voor- en achternaam, e- mailadres, bericht, woonadres, postcode en woonplaats. Onze marketingafdeling ontvangt deze gegevens op basis van wettelijke grondslagen.

De gegevens worden één jaar bewaard en daarna gewist. Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief worden uw gegevens bewaard totdat u zich weer uitschrijft.

2) Er worden gegevens verzameld wanneer u contact opneemt met onze verkoopafdeling

De belangrijkste gegevens die we van u verzamelen zijn: uw aanspreektitel, voor- en achternaam, bedrijf, e-mailadres, bericht. Om een goede zakelijke relatie te onderhouden kunnen ook andere gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden binnen de wettelijke kaders gedeeld met de verkoopafdeling en bewaard zolang het voor de zakelijke relatie nodig is. Indien uw bedrijf klant is van de Hoca Meat Group, worden uw gegevens verwerkt en bewaard zolang het voor de contractuele relatie nodig is.

3) Er worden gegevens verzameld wanneer u contact opneemt met onze klantenservice of klachten- of kwaliteitsafdeling

Afin de traiter au mieux vos demandes, les données que nous collectons sont : civilité, nom, prénom, email, adresse postale, téléphone, message, pièce jointe. Ces données sont soumises à une obligation légale de notre part, elles seront transmises à notre Service Qualité et conservées 3 ans. La Société Hoca Meat Products NV n’a pas la volonté de récolter des données sensibles sur ses consommateurs (santé, religion...etc) ; les consommateurs sont invités à ne pas les communiquer lors de leurs correspondances avec nos Services sauf si elles sont nécessaires au traitement de vos requêtes.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn belangrijk en HOCA MEAT PRODUCTS NV zal deze niet delen met andere bedrijven voor marketingdoeleinden.
Uw gegevens kunnen worden gedeeld met partners of dienstverleners die een contractuele relatie hebben met het bedrijf en die wij grondig op hun betrouwbaarheid hebben gecontroleerd.

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met openbare instanties en autoriteiten, met inachtneming van de toepasselijke regelgeving indien dit wettelijk wordt vereist of wanneer er een officieel onderzoek loopt. Uw gegevens worden niet gedeeld buiten de Europese Unie.

Social media

Wanneer u een link op onze website gebruikt om te communiceren via social media kan het zijn dat uw gegevens worden gedeeld met platformen die geen onderdeel uitmaken van het bedrijf HOCA MEAT PRODUCTS NV. Dit valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. HOCA MEAT PRODUCTS NV kan niet aansprakelijk worden gesteld als deze platformen gebruik maken van uw gegevens. We adviseren u het privacy beleid van deze platformen te lezen voordat u ze gebruikt.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens?

U kunt dit recht uitoefenen (behalve in het geval van een andersluidende reglementaire bepaling) door een verzoekbrief samen met een kopie van uw identiteitskaart per post te verzenden naar de verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres:

HOCA MEAT PRODUCTS NV

Spoorwegstraat 73 8530 Harelbeke, België

Of naar het volgende e-mailadres: info@hocameat.be

We stellen u zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoekbrief op de hoogte van de stappen die als antwoord daarop worden ondernomen. Overeenkomstig de toegepaste regelgeving kunt u, als u van mening bent dat uw rechten niet zijn nageleefd, ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Voor vragen over dit privacy beleid kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke via het volgende e-mailadres: info@hocameat.be